ความเห็น 54278

อยากบอกน้องก่อนฝึกงาน ตอนที่ 1

เขียนเมื่อ 

- ขอบพระคุณอาจารย์หมอวัลลภ มากค่ะที่กรุณาแนะนำเกี่ยวกับการปรับหลักสูตร "ทางเลือก"  ซึ่งคณะฯก็ได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ให้สามารถตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ อยู่อย่างสม่ำเสมอ และจะนำเสนอความเห็นของอาจารย์ต่อท่านรองวิชาการฯ นะคะ

ส่วนความเห็นที่ว่า "สังเกตจากบัณฑิตที่จบหลักสูตรเภสัชกร 6 ปี... ดูท่านจะมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และทักษะในการใช้ยาดีขึ้นมากครับ" 

  คณะเภสัชฯ มน. ปรับหลักสูตรเป็ฯ 6 ปี แห่งแรกของประเทศ ซึ่งมีโอกาสได้ทำงานตั้งแต่เริ่มต้น เคยรู้สึกตื่นเต้น ระทึกใจ กับผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ ว่าจะยากไม๊ จะได้รับการยอมรับไม๊ จะสำเร็จไม๊ จะคุ้มค่ากับเวลา งบประมาณ คุ้มแรงงาน กันรึเปล่า  แต่ถึงวันนี้ เราก็ได้ภาคภูมิใจ และสนุก กับความสำเร็จที่ค่อยๆ ปรากฎให้เห็นกันทีละเล็กทีละน้อย

คงต้องยกคุณความดีให้กับ

1. คณาจารย์ในคณะฯ ที่ช่วยกันอย่างสุดความสามารถกันทุกท่าน  

2. อาจารย์ประจำแหล่งฝึก ซึ่งประกอบด้วย เภสัช และทีมสหสาขาวิชาชีพทั้ง แพทย์ พยาบาล โภชนากร และอื่นๆ ที่ช่วยกรุณาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า ให้กับนิสิต ด้วยความเสียสละ ทั้งที่ต้องรับผิดชอบงานบริการที่มากมาย แล้วยังต้องรับเป็นพี่เลี้ยงให้นิสิตฝึกงานเพิ่มอีก

3.  ที่ขาดไม่ได้คือบุคลากรสายสนับสนุน ที่ดิฉันเองก็เป็นส่วนหนึ่งแม้ไม่ได้จบการศึกษาด้านเภสัชฯ ก็ตาม  แต่ก็รู้สึกภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนไทยมีคุณภาพชีวิตด้านยาที่มีคุณภาพมากขึ้นกว่าสมัยก่อน