ความเห็น 54232

งานวิจัย การจัดการความรู้ท้องถิ่น "กลุ่มชาติพันธุ์ลีซู"

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ ที่สนใจครับ 

Thesis มีที่หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครับส่วนงานวิจัยต่อเนื่อง เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เอกสารน่าจะอยู่ที่ สกว.

ปลายปีจะมีหนังสือ ที่เกี่ยวข้องออกมาแล้วครับ ผมกำลังเรียบเรียงอยู่ ...

ผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ