ความเห็น 54214

Food Science/HR/2

นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล
IP: xxx.8.141.224
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ.จีระ, อ.ยม, อ.สมภพ, ทีมงาน Chira Academy และท่านผู้อ่าน ทุกท่าน

ดิฉันนางสาว วิชชุวรรณ ชอบผล นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะ

ที่ อ.จีระถามว่า องค์กรที่มีการดำเนินงานช้าเกิดจากอะไร ดิฉันคิดว่าเกิดจากการที่องค์กรขาดคนที่ปราศจากทุน 8K และทฤษฎี 3 วงกลม ซึ่งดิฉันคิดว่าทั้ง 2 ทฤษฎีนี้มีความสำคัญต่อตัวบุคคลแต่ละคน ที่จะทำให้องค์กรมีการดำเนินงานช้า แต่ประเด็นที่ดิฉันสนใจในวันนี้คือเรื่อง Workforce Alignment ที่ได้รับการ share ประสบการณ์จากคุณพจนารถ ซีบังเกิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมาค่ะ

การที่ผู้บริหารจะกำหนดให้ลูกน้องคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้น ลูกน้องคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้ น้อยคนนักที่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ แต่การที่จะทำให้คนหลายๆคน หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน ภายใต้ความแตกต่างนั้นมีความเป็นไปได้ ถ้ามีเป้าหมายเดียวกัน ทุกคนก็จะไปทางเดียวกันได้ ปัญหาขององค์กรที่เป็นสาเหตุของการดำเนินงานที่ล่าช้าก็จะสามารถคลี่คลายได้ค่ะ 

Workforce Alignmentปัญหาแนวทางแก้ไข
  1. Aligned Goals
       
องค์กรไม่มีเป้าหมาย คือ ไม่มีสิ่งที่เราอยากได้ เลยไม่พยายามที่จะอยากได้อะไร ต่างคนต่างทำงาน คนหนึ่งอยากได้เงิน อีกคนอยากมีชื่อเสียง เมื่อเป้าหมายไม่เหมือนกันก็จะไปคนละทางมองให้เห็นและเข้าใจในวิสัยทัศน์และความต้องการขององค์กร ว่ามีเป้าหมายอย่างไร แล้วจัดระเบียบคน ( ลูกศร ) ที่เฉียงไปเฉียงมา ให้ตรงไปในทิศทางเดียวกัน
  1. Business Acumen/Skills 
บุคคลในองค์กรไม่มี skill พอที่พายเรือขององค์กรให้ไปถึงฝั่งได้กำหนดหน้าที่ของแต่ละคน ในแต่ละภารกิจให้เหมาะสม ท้ายเรือต้องคุมหางเสือให้ดี หัวเรือต้องมองการณ์ไกล ฝีพายต้องช่วยกันพาย มีความสามัคคี
  1. Measured Accountabilities
เมื่อได้รับภารกิจแล้ว ผู้มีหน้าที่นั้นไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเมื่อมีการมอบหน้าที่ให้เหมาะสม แต่ก็ไม่ใช่เพียงเท่านั้น สิ่งที่มอบหมายต้องเป็นสิ่งที่ท้าทาย ให้คนที่ทำรู้สึกสนุกและมีความสุขกับงานที่ทำ
  1. Linked Reward
ไม่มีแรงจูงใจในการทำงานนอกจากความท้าทาย ความสนุกและความสุขที่ได้ทำงานร่วมกัน ก็อาจมีแรงจูงใจด่านอื่นบ้าง ตามความเหมาะสม
  1. Ownership Thinking
คนในองค์กรรู้สึกว่าทำไปแล้วเราได้อะไร ทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องของเราจะทำทำไมสร้างความรู้สึกว่าคนทุกคนเป็นเจ้าขององค์กร เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน

 ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วการที่เราจะปรับเปลี่ยนองค์กรของเราให้เป็นไปตามทฤษฎีนั้น ไม่จำเป็นว่าจะทำได้เสมอไป การปรับเปลี่ยนองค์กรนั้นมี 2 รูปแบบ 1. แบบค่อยเป็นค่อยไป 2.แบบรุนแรง เหมือนการปั้นแจกัน 1 ใบ ปั้นไปปั้นมาพอมันเบี้ยวเราก็ค่อยๆแก้ เอาดินมาโปะตรงนั้น ตัดตรงนี้ออก ( TQM ) หรือไม่ก็ทิ้งแจกันอันเก่านั้นซะ แล้วเริ่มปั้นใหม่ตั้งแต่ต้น ( Re-engineering ) ซึ่งการที่เราจะเลือกวิธีใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนปั้น เนื้อดิน ความชื้นดิน สภาพปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เลือกวิธีที่เหมาะสม ผลที่ได้ก็จะเหมาะสมเช่นกัน

ส่วนของ อ.ยม ที่ถามว่าเรียนวันนี้แล้วได้อะไร

1.     ดิฉันได้รับทุน 8K เพิ่มขึ้นจากทั้งอาจารย์ทุกท่าน และพี่ๆทุกคนค่ะ

2.     แต่ประเด็นที่ได้คือ Happiness Capital ทุนแห่งความสุข หนึ่งใน 8K เพราะเท่าที่ฟังจากอาจารย์ยมแล้ว ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในองค์กรเนื่องจากพนักงานขาดทุนแห่งความสุขนั่นเอง

3.     แต่ไม่มีทุนไหนสำคัญกว่ากัน ทุนทุกทุนใน 8K ของ อ.จีระ มีความสำคัญเท่าเทียมกันหมด ถ้าขาดทุนใดทุนหนึ่งไป ก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกันค่ะ

ขอบคุณค่ะ