ความเห็น 54105

Food Science/HR/2

พัทธนันท์ สกุลกฤติ
IP: xxx.156.190.21
เขียนเมื่อ 
สวัสดี  คะ อาจารน์จีระ คุณยม เพื่อนๆการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และท่านผู้อ่านทุกท่านจากวันอาทิย์ที่แล้ว class ของท่านอาจารย์จีระ ได้มีการเปิดเทปการสนทนาระหว่าง อ.จีระ และ Mr.Hammer  ในหัวข้อเรื่อง Reengineering  คำๆ นี้หลายๆ คนอาจจะได้ยินได้ฟังกันมาแล้ว และจากที่ได้ดูเทปชุดนี้ ทำให้เกิดความเข้าในเรื่อง  Reengineering มากขึ้น และอยากเสนอความคิดเห็นในเรื่องนี้ คือ   การปรับเปลี่ยนองค์กร( การรื้อระบบ) ไม่ว่าจะในส่วนใดก็ตาม เป็นสิ่งที่ยาก เนื่องจาก การเปลี่ยนนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะระบบการทำงาน หากจะต้องเปลี่ยน culture การทำงานของคนในองค์กรด้วย Reengineering เป็นแนวทางหนึงที่นำมาใช้ ซึ่งเป็นความคิดจากแนวตะวันตก มีลักษณะ  4F’sคือ 1. Fast : เป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว2. Force : เป็นเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง3. Future :  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มองแต่อนาคต ลืมระบบในอดีต4. Focus on customer  : การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมุ่งเน้นเพื่อลูกค้าเป็นสำคัญ   ซึ่งอาจต่างจาก culture ของคนไทยดังนั้นสำหรับประเทศไทยแล้ว การจะนำ Reengineering มาใช้ ต้องมีการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และปรับแนวทางการทำงานภายในองค์กรนั้น และประยุกต์ใช้ reengineeringให้เหมาะกับสังคมไทย  และที่สำคัญการที่เราจะตัดสินใจทีจะทำการ reengineering เราต้องตอบคำถามที่ว่า  What a company need to become?” ให้ได้ก่อนและจากบทความ “No pain No gain” นั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนการดำเนินชีวิตและการทำงานได้เป็นอย่างดี ว่าคนเราจะเรียนรู้ความสุขจากความสำเร็จได้ ต้องเรียนรู้ความเจ็บปวดจากความผิดพลาดในอดีตมาก่อน ดังนั้น pain ในอดีต จึงเป็น knowledge capital ที่มีค่าอย่างหนึ่ง ดังนั้นเราต้อง เปลี่ยน pain ที่เกิดขึ้น ให้เป็น benefit life.