ความเห็น 53967

Food Science/HR/2

นางสาวณัฏฐา มั่นคง
IP: xxx.4.139.129
เขียนเมื่อ 
เรียนอาจารย์ศ.ดร.จีระ อาจายร์ยม และอาจารย์สมภพที่เคารพ และสวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ สำหรับการเรียนอาทิตย์ที่ผ่านมา เรื่อง Reengineering ดิฉันคิดว่า การเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะสำเร็จขึ้นกับ ผู้นำต้องตั้งใจ  แก้ไขถูกใจลูกค้า บุคลากรร่วมใจ  มีผู้เชี่ยวชาญในการวางแผน ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ในการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงแบบนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมากจนอาจมีการให้ออกจากงานเลยที่เดียว ดังนั้นเห็นได้ว่าในองค์กรต้องมีทุน 8 K’ s ถ้าขาดทุนใดทุนหนึ่งไป การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ย่อมเกิดปัญหา           ส่วนเรื่องที่เรียนกับอาจารย์ยม ดิฉันมองว่า1.     ปัญหา ก็เหมือนกับ ตัวเรา  ถ้าตัวเรายังไม่รู้จักตัวเอง จะสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร เมื่อรู้จักตนเองแล้วก็ย่อมเข้าใจตนเองว่าต้องการอะไร จะดำเนินชีวิตอย่างไร และสุดท้ายระยะทางของชีวิตย่อมมีอุปสรรค เราจะใช้ประสบการณ์ทั้งในด้านดีและที่เจ็บปวด มาแก้ไขให้ชีวิตดีขึ้นและมีความสุขได้2.     ปัญหาเกิดเนื่องจากขาดทุน 8 K’ s หมดปัญหาเนื่องจากมีทุน 8 K’ s จากประสบการณ์ที่พี่ยมเล่าให้ฟัง พบว่าปัญหาในองค์กรส่วนใหญ่เกิดจากการขาดทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุน IT ส่งผลให้พนักงานไม่มีทุนแห่งความสุข และวิธีแก้ไขของพี่ยมทำให้เราเห็นได้ว่า  ทุน 8 K’ s สามารถนำมาใช้กับความจริงทั้งในด้านการทำงานและด้านการดำเนินชีวิตได้เสมอ ขึ้นอยู่การประยุกต์ใช้อย่างไรให้เข้ากับสถานการณ์ที่พบเจอ3.     ผู้นำเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องดีด้วย การทำความดีก็เหมือนกับการปิดทองหลังพระ ไม่มีใครเห็น แต่ถ้าเราปิดทองไปเรื่อยๆสักวันทองก็จะล้นออกมาข้างหน้าเอง เช่น ผู้นำต้องยกระดับพนักงาน ให้เกียรติและศักดิ์ศรี ที่สำคัญเมื่อเค้าทำความดีเราต้องยกย่อง ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีทุนจริยธรรม ก็จะนำทุนความสุขมาให้กับลูกน้อง