ความเห็น 539557

ชนชั้นต่ำ

น้องรุ่ง
IP: xxx.26.68.64
เขียนเมื่อ 

จริงนะที่เขาเขียนมาเพราะเราก็เป็นคนบ้านเดียวกัน .. เขาเป็นคนดีและมีน้ำใจมาก.. ที่เขาเขียนมาจริงทุกอย่าง เห็นด้วยค่ะ อ.สายัน