ความเห็น 53947

Food Science/HR/2

นางสาวปรียานันท์ ไทยงามศิลป์
IP: xxx.9.190.55
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมค่ะ

จากการบรรยายของอาจารย์ยม ในหัวข้อประสบการณ์บริหาร HR (ต่อ)  ทำให้ดิฉันมองปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรให้กว้างขึ้น  และเป็นระบบมากขึ้น  เมื่อก่อนเวลาใครมีปัญหา ก็จะมองเพียงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น  แต่ไม่เคยมองถึงสาเหตุของการเกิดปัญหา  ซึ่งจะทำให้แก้ไขปัญหาไม่ถูกต้อง เหมือนคนป่วยทานยาไม่หาย  เพราะทานยาที่ไม่ถูกกับโรค  และการกินยาแบบผิดๆ ซ้ำๆ อยู่บ่อยก็จะทำให้เกิดการดื้อยา  แล้วก็อาจจะรักษาไม่ได้อีกต่อไป  ดังนั้นการรู้ที่มาของปัญหาก็จะทำให้เราแก้ปัญหา HR ที่เกิดขึ้นได้  ส่วนหนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร  คือเราควรเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทั้งความสำเร็จและความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้น  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน (7Ss) ก็จะทำให้รู้ว่าความผิดปกติ ปัญหาที่เกิด นั้นเกิดจากตัวบุคคลเองหรือเกิดจากพันธุกรรม  และวิธีการแก้ไขวิธีหนึ่งคือการมอบทุน 8 K's เมื่อทุกคนมีทุนต่างๆ นี้ ก็จะทำให้เกิดความสุข และปัญหาต่างๆ ก็จะลดลงและหาย(ขาด)ไปในที่สุด  เมื่อให้การรักษาอย่างต่อเนื่อง