ความเห็น 53903

Food Science/HR/2

กัลย์สุดา วังชนะชัย
IP: xxx.209.107.65
เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ จีระ อาจารย์ยม ,อาจารย์สมภพ  และทีมงาน Chira academe ทุกท่าน Reengineering  กับ 8’KReengineering   เป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง  ลืมอดีตแล้วทำใหม่  และต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดชีวิตองค์การ ดังคำกล่าวของ ชาร์ล  ดาร์วิน ที่ว่า ผู้ที่อยู่รอด มิใช่เป็นสายพันธ์ (Species) ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด หากแต่ว่าเป็นผู้ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดต่างหากการที่เราจะปรับเปลี่ยนองค์กรเราต้องทำในช่วงที่องค์กรแข้มแข็ง  ถ้าไม่เช่นนั้นจะมีกระแสต่อต้านมากมาย  องค์การจะเเข้มแข็งจะต้องประกอบด้วย 8’K1.ทุนมนุษย์         สมาชิกในองค์กรต้องให้ความร่วมมือ  มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ความพอใจสูงสุดของลูกค้า  และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง2.ทุนทางปัญญา   สมาชิกในองค์กรต้องมีความรู้ความสามารถ  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา3.ทุนทางจริยธรรม สมาชิกในองค์กรต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม  ไม่หวังแต่ผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลัก4.ทุนแห่งความสุขสมาชิกในองค์กรต้องมีความสุขในการทำงาน  ผลงานจะได้ออกมาดี  อัตราการเข้าออกน้อย  (ส่งผลถึงภาพลักษณ์องค์กร)5.ทุนทางสังคมสมาชิกในองค์กรต้องทำงานให้เหมือนใยแมงมุม คือมีการแชร์ข้อมูลกัน หาเเนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  เพื่อผลประโยชน์ขององค์กร6.ทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ7.ทุนทางความรู้ ทักษะและทัศนคติเนื่องด้วยโลกในปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  องค์กรจึงต้องมองไปข้างหน้าและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา8.ทุนแห่งความยั่งยืนเมื่อมี 7’K แล้ว K ที่ 8จะตามมา ทำให้องค์กรมีความมั่นคง      Reengineering  กับ Food scienceReengineering  กับ Food science  เหมือนกันตรงที่ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  Food science  ต้องมี แผนก R&D เพื่อคิดค้นวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพอใจสูงสุด เพราะปัจจุบันนี้ผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะ  ถ้าสินค้าเราไม่มีคุณภาพตรงตามใจลูกค้า ก็เตรียมตัวปิดกิจการได้เลย ทุนทางจริยธรรมในหน้าหนังสือพิมพ์        ปัจจุบันนี้สังคมไทยนับวัน ทุนทางจริยธรรมก็ยิ่งจะลดน้อยถอยลง  ตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์  มีข่างฆ่ากันตายไม่เว้นแต่ละวัน  ขอยกตัวอย่าง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  นอกจากครูจูหลิงแล้ว  ยังมีครูอีกหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อ  ล่าสุดก็คือ ครูประสาน มากชู ครูโรงเรียนบือแรง  ขณะกำลังสอนเด็กนักเรียนอยู่ในห้องเรียน  ภาพหลังเกิดเหตุเห็นแล้วสลดหดหู่อย่างมาก  เพราะในมือของครูยังกำชอล์คแน่น  ในห้องก็มีเสียงร้องให้ระงมดังทั่วไปหมด  เด็กบางคนก็พยายามเรียกครูให้พื้นขึ้นมา  เป็นภาพที่สะเทือนใจอย่างยิ่ง  ฆาตกรในปัจจุบันนี้ฆ่าได้แม้กระทั่งคนที่ไม่มีความบาดหมางกันเลย  แสดงว่าเค้าขาดทุนทางจริยธรรมอย่างร้ายเเรงที่สุด  และยิ่งไปกว่านั้นสภาพจิตใจของเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์  ทุนแห่งความสุขของเด็กๆก็เริ่มลดน้อยถอยลงทุกวัน  เค้าต้องจมอยู่กับความหวาดระแวง  ความเศร้าเนื่องจากครูอันเป็นที่รักต้องจากไปและการปิดของโรงเรียนโดยไม่มีกำหนดการเปิด ส่วนของอาจารย์ยม 1.การแก้ปัญหาอะไรก็ตามเราควรแก้ที่ตัวเราก่อนว่าตัวเรามีจุดบกพร่องอะไรที่จะส่งผลให้เกิดปัญหา  เพราะการที่เราจะเปลี่ยนคนอื่นมันเป็นเรื่องยากและเมื่อเราจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใดหรือองค์กรใดก็ตามเราควรศึกษาอดีตขององค์กรนั้นว่าเคยเกิดปัญหาอะไรบ้าง เพื่อจะได้รับมือกับปัญหาและหาแนวทางปรับปรุงให้ดีขึ้น2.แนวทางการแก้ปัญหาในองค์กร        1.ต้องรู้ว่าอะไรคือปัญหา  อะไรคือสาเหตุ        2.แนวทางแก้ไขและป้องกันมีกี่แนวทาง        3.เลือกแนวทางที่ดีที่สุด ตามอันดับ 1 2 3        4.วางแผนและลงมือปฏิบัติการแก้ไข และตรวจสอบผลการดำเนินการเป็นระยะๆ5.ทำการพัฒนาการแก้ไข และป้องกันปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง6.จัดทำเป็นระบบและเผยแพร่ให้เข้าใจทั่วทั้งองค์กร3.การสื่อสารในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญมาก4.เจ้านายที่ดี        1.ให้โอกาสลูกน้อง        2.ให้การส่งเสริม        3.ให้อภัย        4.ให้ใจ  สุดท้ายนี้ ขอบคุณอาจารย์ จีระ อาจารย์ยม ,อาจารย์สมภพ  และทีมงาน Chira academe ทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาแชร์ความรู้กันทุกอาทิตย์ค่ะ