ความเห็น 538914

วันสำคัญทางพุทธศาสนา "มาฆบูชา"

เมธีบูรพา
IP: xxx.123.122.49
เขียนเมื่อ 

..๑,๒๕๐ องค์  มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย..ลองค้นให้ลึกกว่านี้ดีกว่าไหม..เดี๋ยวคนไม่เข้าใจก็จะว่าเป็นอภินิหารเข้าไปอีก..ยิ่งคนไทยชอบแต่เปลือกของธรรมอยู่ด้วย..

..เคยได้ฟังคนเดือนตุลาคุยให้ฟังว่า..เป็นไปไม่ได้เรื่องอย่างนี้มันต้องมีการจัดตั้งมาก่อน..

..คนที่ชอบจตุคามรามเทพกล่าวว่า..ความจริงเป็นพราห์ม  ๓  กลุ่ม(ชฎิล)ที่รวมเป็นกลุ่มก้อน  มีจำนวน  ๒๐๐,๓๐๐และ๕๐๐  ที่จะมาบำเพ็ญบุญบูชาในวันพระจันทร์เต็มดวงในเดือนมาฆะ..ที่เคยทำมาทุกปีถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าทรง "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" ให้แล้วก็ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ยังคุ้นเคยที่จะกลับมาปฏิบัติเฉกเช่นที่เป็นอยู่เดิม..มาได้ฟังธรรม  "โอวาทปาติโมกข์"  ในวันมาฆะบูชาที่เวฬุวัน  กรุงราชคฤห์ในครั้งนี้แล้วจึงสำเร็จมรรคผล..ทั้ง  ๑,๐๐๐  รูป(เป็นองค์ก็ได้) 

..แล้วอีก  ๒๕๐  รูป(องค์)  ..อยู่ที่ไหน..มาจากไหนล่ะ...

..คนที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก..บอกว่า..๕๐ รูป(องค์)  มาจากกลุ่มพระสารีบุตร..๒๐๐  รูป(องคฺ)  มาจากกลุ่มพระโมขคัลลานะ..ที่เดินทางเพื่อมาเข้าพบพระพุทธเจ้า..

..แต่คนร่างรัฐธรรมนูญปี ๕๐  บอกว่า..เอาตัวเลขตั้งแล้วจัดสรรแบ่งเขตแบ่งพื้นที่ทีหลัง(กันทุกรูปแบบก็ยังมาครบอีกจนได้)..

..แล้วคนอื่น ๆ จะว่าอย่างไร..แลกเปลี่ยนเข้ามานะครับ..ผมไม่อยากสอนลูกสอนหลานด้วยตัวเลขกลม ๆ แล้วไม่อธิบายเหตุผลให้ชัดเจน..และประวัติศาสตร์บางส่วนบางตอนของชาติไทยก็มักจะเป็นเช่นนี้..คลุมเครือเข้าไว้ก่อน..พ่อสอนไว้..เราก็เลยได้สาวกเพี้ยน ๆ ในหลาย ๆ วัดในปัจจุบัน