ความเห็น 538553

จิต..กับแมงมุม

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์

ตามมาจากบันทึกล่าสุดครับ...

เป็นการเปรียบเทียบแบบหนึ่ง..

 ที่ทำให้เห็นภาพของจิตได้ชัดขึ้นนะครับ...

           จิตคือแมงมุม....

           ใยแมงมุม   คือ... อายาตนะ...(ภายใน)

           สิ่งที่มากระทบ  ...(ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอายาตนภายนอก)

 แต่ในวิถีปกติ  ...สิ่งที่มากระทบนั้นมีตลอดเวลา  แม้ว่าจะปิดหู  ปิดตา  ...

 จิตนั้นชิน และชอบที่จะเข้าไปจับ ไปแช่..กับอารมณ์....

  โดยเฉพาะธรรมารมณ์..

  บางครั้งการตามรู้ใหม่ๆ  ก็เหนื่อยมากๆ และอาจจะท้อได้นะครับ..

  เพราะงงๆ  ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร....

 

  จริงๆบางครั้งผมก็งงๆครับ...  แต่ไม่ท้อ พยามอยู่ครับ

  เพราะว่ายิ่งปฏิบัติ ยิ่งได้..ครับ  ไม้จะช้า..ก็ตาม

  ขอบคุณครับ