ความเห็น 53793

โปรแกรมฝึกความแข็งแรงของมือสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์จันทวรรณ...                              

  • ขออนุญาต(ขอโอกาสเพื่อชี้แนะ)ครับ
  • ดูเหมือนคำว่า "อ่อนแรง (paresis)" จะเขียนแบบสันสกฤตว่า "อัมพฤกษ์"
  • ส่วนคำว่า "ไม่มีแรง (plegia)" จะเขียนว่า "อัมพาต"