ความเห็น 53728

จิตกับกาย...(Mind and Physical)

ขอคำอธิบาย
IP: xxx.156.4.105
เขียนเมื่อ 

ทฤษฎีแรงจูงใจ

    - กลุ่มพฤติกรรมนิยม

    - กลุ่มพุทธิปัญญานิยม***

    - กลุ่มมนุษยนิยม

และเราจะนำทฤษฎีของกลุ่มพุทธิปัญญานิยม

ไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างไรบ้างคะ