ความเห็น 537114

หมอ.... คิดใหม่ - ทำใหม่

เขียนเมื่อ 
หมอพูดจาภาษา "ฅน" บ่อยๆ จะดีมากครับ