ความเห็น 53672

โปรแกรมฝึกความแข็งแรงของมือสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์จันทวรรณ...

 • ก่อนอื่น... ขอกล่าวสาธุการในกตัญญูกตเวทิตาของท่านอาจารย์ สาธุ สาธุ สาธุ
 • เรื่องการฝึกฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายสำหรับคนไข้น่าจะเหนื่อยคล้ายกับการออกกำลังต้านแรง (resistive training) หรือยกน้ำหนัก (iron pumping / weight training) ในคนทั่วไปทีเดียว

ขอเรียนเสนอหลักการง่ายๆ ของการ "ฝึกหนัก" มีอย่างนี้ครับ...

 • (1). ควรมีวันหนัก-วันเบาสลับกัน... ถ้าฝึกหนักทุกวันจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะบาดเจ็บ (training injury)
  (2). สัปดาห์หนึ่งควรมีวันพัก 1 วัน เหตุผลคล้ายข้อ (1)
  (3). ถ้าจัดโปรแกรมการฝึกเป็น 2 ชุด เช่น ชุด(ก)+ชุด(ข) ทำสลับกันวันเว้นวัน (alternate day) น่าจะทำให้สนุกขึ้น และบาดเจ็บ / ชอกช้ำน้อยลง
  (4). ถ้าจัดโปรแกรมให้เริ่มจากง่ายไปยาก... ให้คนไข้ได้ลิ้มรสของความสำเร็จ+รางวัลบ่อยๆ น่าจะสนุกขึ้น
  (5). นักวิทยาศาสตร์การกีฬารัสเซียพบว่า อะไรที่ฝึกข้างหนึ่งยังไม่ได้ ให้ฝึกข้างตรงข้ามไปพลางก่อน เช่น มือซ้ายใช้การไม่ได้ ให้ฝึกมือขวาไปพลางๆ และฝึก 2 มือสลับกัน เพื่อให้ระบบประสาทพัฒนาการประสานงาน (co-ordination) ได้ไวขึ้น

คนที่แข็งแรงดี(ไม่ป่วย)น่าจะลองฝึกใช้มือข้างที่ไม่ถนัดทำงานบ้าง เช่น ถนัดขวา > หัดใช้มือซ้ายล้างรถ ฯลฯ จะได้พัฒนาสมอง + ป้องกันสมองเสื่อมไปในตัว

 • ขอขอบพระคุณอาจารย์ครับ...