ความเห็น 53637

มิติแห่งความขัดแย้ง(dimensions of conflict) : ข้อคำนึงบางประการเพื่อการศึกษาโดยครอบคลุม

เขียนเมื่อ 

อ่านงานของอาจารย์ ปรีดี แล้วครับ และ วิวาทะ ของยุคสมัย ณ ตอนนั้น ในทฤษฎี กม.สามชั้น

 He's completely and manifestly the man who is the living legend. And having the crystalised knowledges of the main civilisation of the world, the west and east. Therefore, He simply analyse both sources of knowledge what is the real philosophy of law

In contrary to my point of view, in case of khun Rutt (If i spell it right) read this book,among tons of book that he wrote, what is the essentially thoughts of legal philosophy. Can you crystalise it to me-young man who steadfastly want and answer. I'll be waiting for it.