ความเห็น 53536

Food Science/HR/2

น.ส.ทิพวรรณ คงเมือง
IP: xxx.209.123.20
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ศ.ดร.จีระ,อาจารย์ยม พี่ ๆ ทีมงานและเพื่อน ๆ ชาว Blog จากการที่ดิฉันได้ดูเทปบันทึกการสัมภาษณ์  ระหว่างอาจารย์จีระและ Dr.Hammer เกี่ยวกับเรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบ " Re-engineering " ผ่านไปเป็นสิบปีแล้วแต่ยังทันสมัยอยู่เลยนะคะ เนื่องจากว่า Concept Re-engineering สำหรับสังคมไทยนั้นต้องปรับทัศนะคติและทำความเข้าใจกับคำนี้ให้เคลียร์ก่อน เพราะถ้าไม่เข้าใจแล้วนำไปใช้แบบสับสนจะเกิดความเสียหายมากกว่า   เพราะการนำ  " Re-engineering " ไปใช้นั้นเหมือนดาบสองคม เพราะถ้าผู้บริหารไม่มีทุนทางจริยธรรม อาจทำให้พนักงานตกงานได้ " Re-engineering "เป็นการปรับเปลี่ยนที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วค่อย ๆลดลง โดยสามารถวัดผลได้จากความพอใจของลูกค้า ซึ่งในความคิดของดิฉันไม่เพียงแต่องค์กรที่ใช้ " Re-engineering " แต่ตัวเราก็ใช้แนวคิดนี้ได้เพราะเราอยู่ในยุคของโลกาภิวัฒน์ ต้องทันเหตุการณ์ และปรับตัวให้ทันสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่ง " Re-engineering " เป็นเรื่องใกล้ตัวมากคือถ้าเรารู้สึกว่าการทำอะไรแบบเดิม ๆ แล้วไม่เกิดผลดีขึ้นหรือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็ปรับตัวใหม่ เช่นเดียวกับองค์กรถ้าการทำงานแบบเก่า ๆ เดิม ๆไม่ได้ผลงานที่ดี แล้วการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในองค์กรไม่ได้ผล ก็ยกเครื่องใหม่เสียเลย ซึ่งสังคมไทยทำได้ยากตรงที่มีความเกรงใจกัน และหลาย ๆ อย่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเรา แต่ถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ดี และใช้ Work force บวกทฤษฎี 8 K's มาอธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้คนในองค์กรเข้าใจ ผลลัพภ์ก็ไม่ยากที่จะ " Re-engineering "  เพื่อไปปรับใช้กับองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง

      เช่นเดียวกับที่อาจารย์ยมเล่าประสบการณ์  การทำงานในระดับผู้อำนวยการทรัพยากรมนุษย์ คือ  " Re-engineering " องค์กรที่มีแต่ความแตกแยกระหว่างพนักงานและผู้บริหาร  ให้กลายเป็นสังคมที่มีความสุขและสามัคคี โดยวัดได้จากความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงานโดยดูจากผลประกอบการ ที่มีกำไรเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่ความวุ่นวายในที่ทำงาน  ซึ่งเกิดจากเรื่องส่วนตัวของพนักงานที่ขาดทุนแห่งความสุขในครอบครัวที่สามีของตน  ซึ่งขาดทุนแห่งจริยธรรมมีผู้หญิงหลายคนเลยทำให้ครอบครัวมีปัญหา  ถ้าเกิดปัญหาทะเลาะในที่ทำงานถ้า HR ไม่มีภาวะผู้นำ และขาดทุนทางปัญญาและทุนทางจริยธรรม ใช้กฏไล่ออก  พนักงานก็จะตกงานทำให้เป็นปัญหาของสังคมอีก ซึ่งภาวะความเป็นผู้นำสามารถดูตัวอย่างที่ดีที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในหลวงของเรา ซึ่งท่านทรงเดินทางสายกลาง  และในหลวงท่านทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนา  เพื่อประโยชน์สุขของประสกนิกรของพระองค์ ตลอดเวลา 

                                                    ขอบคุณค่ะ