ความเห็น 5346

คุณภาพการศึกษา มุมมองภาคอุตสาหกรรมอาชีวะไทย

ปรัชญนันท์ นิลสุข
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอาชีวศึกษา

จึงขอนำข้อคิดเห็นนี้เชื่อมโยงในเว็บ

การอาชีวศึกษาไทย

http://www.thaive.com

ขอได้รับการคารวะ

ปรัชญนันท์  นิลสุข