ความเห็น 53271

จูฬราห โลวาทสูตร "คนขันคว่ำ"

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 

ปิยะ วาจา  วัฒตะ กรรมุนา  .......

วิวาทะกิจา สัจจะ วลัง...

อัตตา หิ อัตตโนนาโถ...