ความเห็น 53246

หน้าแทรก 2

เขียนเมื่อ 

เหมือนรายงานข่าวการเมืองที่เปลี่ยนแปลงรายวันเลยค่ะ

ตอนนี้นิสิตคนเดิมรายงานข่าวสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรอบนอกรั้ว มน. บริเวณเดิม

พื้นที่นาที่น้ำท่วม ตอนนี้มันเริ่มแห้ง

คนหาปลาหากินให้ขวักไขว่ เขาได้ปลาวันละมากโขอยู่ ดีใจกับเขาด้วย

คนดักข่าย วางเบ็ดราวก็แฮปปี้ คนดำนาก็แฮปปี้ ดี้ด้าที่จะได้ทำนาครั้งใหม่

ที่ไม่สบายใจก็มีอยู่ 2 คนคือคนเฝ้าระวังเป็ดคับแคและพรรคพวกของมัน(พวกwadering ทั้งหลาย)หนึ่งกับคนที่รอรับฟังข่าวอย่างเราหนึ่ง

เพราะรายงานข่าวล่าบอกว่า

นกทุกชนิดที่ลอยน้ำ หรือเดินหากินบนน้ำบริเวณนี้

 หายไปหมดแล้ว...

ที่บอกว่าสัตว์ป่าและนกหลายชนิดจะสูญพันธุ์กันในรุ่นของเรา สงสัยจะเป็นจริง