ความเห็น 53174

nutrient balance, nutrient losses จุดเริ่มต้นของความเข้าใจ (บางอย่าง) เกี่ยวกับงานวิจัย

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับ

ถ้าอย่างไรต้องสู้เพื่อเรียนจบกลับมาพัฒนาเมืองไทยและอุตรดิตถ์บ้านเรานะครับ