ความเห็น 5312

แนวปฏิบัติในการจัดบริการตรวจสุขภาพพนักงานกับการทำงานกับสารเคมี

นรินทร์ แก้ววารี
IP: xxx.154.167.11
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความขอบคุณ คุณวราพรรณ  ด่านอุตรา มา  ณ  โอกาสนี้ ที่ให้ข้อมูลแก่พนักงานราชการน้องใหม่ครับ  ข้อมูลนี้คงจะเป็นประโยชน์ในการทำงาน และประโยชน์ต่อสถานประกอบกิจการ ต่อผู้ใช้แรงงานที่เป็นกลไกกลุ่มสำคัญของประเทศ