ความเห็น 531049

เหตุผลของคนจะไป.........อินเดีย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคณเอกชน

  คิดว่าไทยพุทธ ควรได้ไปสังเวชนียสถาน อขงพระพุทธเจ้าสักครั้งนะคะ ไปให้ถึงแผ่นดินของพ่อทางธรรมค่ะ

ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมค่ะ