ความเห็น 52920

ความประทับใจจากการมองอนาคต (foresight) สังคมสุขภาวะของผู้สูงอายุ

มาหยา
IP: xxx.31.243.12
เขียนเมื่อ 

อยากถามว่า การมองอนาคตของผู้สูงอายุในครั้งนี้ จำกัดอยู่เพียงแค่ผู้สูงอายุในสังคมเมืองหรือมองกว้างไปถึง ผู้สูงอายุในสังคมชนบทด้วย ทั้งนี้จากที่ได้อ่านเรื่องราวข้างบน ทำให้รู้สึกว่าเป็นการมองจากมุมมองของผู้ที่มีการศึกษาสูง แนวทางและการวิเคราะห์จึงเป็นไปตามแนวความคิดของผู้ที่มีการศึกษาสูง(ในวันนี้ที่จะเป็นผู้สูงอายุในวันหน้า)

อย่างไรก็ตาม ในอีกเพียงแค่กว่ายี่สิบข้างหน้านั้นผู้สูงอายุในประเทศไทย มิได้จะมีเพียงแต่ผู้สูงอายุในเมืองใหญ่ที่มีการศึกษาสูงเท่านั้น ทั้งนี้เพราะความแตกต่างทางชนชั้นและการศึกษาในประเทศเรายังมีอีกมาก จึงอยากฝากให้นำปัจจัยในส่วนนี้มาวิเคราะห์ด้วยค่ะ (หากยังมิได้มีการคำนึงถึง)