ความเห็น 52838

วิสัชนา : เรื่องตลาดกับคนซื้อ

เขียนเมื่อ 

"ทุก ๆ คนต้องเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง"

"ทุก ๆ คนต้องนำแนวคิดเรื่องทฤษฎีใหม่ไปใช้"

"ทุก ๆ คนต้องประหยัดเพื่อช่วยชาติ"

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ

ถ้าจะให้ได้ผลมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเสมอค่ะ

เพื่อเป็นการยืนยัน"ทฤษฎี" ว่าใช้ได้ผล