ความเห็น 52814

การขยายพันธ์พืช

ธนสิน
IP: xxx.10.146.16
เขียนเมื่อ 
อยากทราบรายละเอียดการปลูกต้นพญาสัตบัน และการขยายพันธ์