ความเห็น


มาตรา 25 ของ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นี้ เป็นมาตราพื้นฐานที่กล่าวถึงสิทธิในสุขภาวะ (ความเป็นอยู่ที่ดี) ในภาพรวม ซึ่งก็จะหมายรวมถึง การมีปัจจัยการดำรงชีพ 4 ประการ ในสภาวะปกติของชีวิต และสิทธิในความมั่นคงของชีวิตแม้จะอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติก็ตาม

การที่มนุษย์หนึ่งคนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ สิ่งหนึ่งคือต้องมีสุขภาพที่ดี และการที่มนุษย์คนนี้จะมีสุขภาพที่ดีได้ นั่นก็หมายความว่า เขาจะต้องได้รับการบริการและการรักษาพยาบาลที่ดีด้วย ซึ่งในที่นี้ใช้คำภาษาอังกฤษว่า "medical care and social services"

ข้าพเจ้าก็ขออนุญาตตีความจาก Declaration ข้างบนว่า..

"สิทธิในหลักประกันสุขภาพ" ก็เป็น sebset ของ "medical care and social service" นี่แหละค่ะ

เพราะฉะนั้นมาตรา 25 นี้ ยืนยันว่า "คนทุกคนมีสิทธิ" ที่ได้กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น ในอีกนัยหนึ่งก็คือ "รัฐมีหน้าที่เคารพสิทธิ" ของคนทุกคนที่กล่าวถึงนี้ด้วย !!!
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี