ความเห็น 52704

กินอยู่อย่างไร สมองไม่เสื่อมเร็ว

เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณอาจารย์จันทร์เมามาย และท่านผู้อ่านทุกท่าน // (1). ก่อนอื่นขออภัยที่ตัวอักษรในบันทึกติดกันเป็นพรืด ไม่ทราบเป็นอะไร... อยู่ๆ แถบเมนูเติมภาพ + แต้มสีหายไปหมดเลย // (2). ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่อายุน้อยกว่า 31 ปี... ดีกว่าผมมากเลย (44+) // (3). การควบคุมน้ำหนักมีผลมากต่ออายุ + โรคภัยไข้เจ็บ เช่น ความดันเลือดสูง เบาหวาน ไขมันในเลือด ฯลฯ // (4). ถ้าน้ำหนักน้อยเกิน... ทุนสำรองพลังงาน(ไขมัน+กล้ามเนื้อ)มีน้อย เวลาเจ็บป่วยเรื้อรังจะตายเร็วกว่าคนที่มีน้ำหนักปานกลาง // (5). ถ้าน้ำหนักมากเกิน... โอกาสเป็นโรคมาก เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ >>> โรคเหล่านี้ทำให้สมองเสื่อมได้ครับ // ขอขอบคุณ