ความเห็น 52629

เรื่องกล้วย .. กล้วย ..

เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณอาจารย์ Acad-Edu... // ที่ทำงานผมมีคนปลูกกล้วยให้เป็นทานด้วยครับ กินลูกได้ ใบใช้ทำงานประเพณีได้หลายอย่าง เช่น ลอยกระทง งานบุญ ฯลฯ // เรื่องกล้วยของอาจารย์มีคุณค่าสูงมาก เรียนเสนอ.... (1). ให้เพิ่มป้าย "กล้วย ความดันเลือด โลหิต เลือด ลำไส้ สมอง ประสาท ยุง ไม่สบาย เมา เมาค้าง" ไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการสืบค้น // (2). เรียนเสนอให้ทำเอกสารอ้างอิง (reference) ไว้ด้วย เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ // (3). ถ้ามีภาพประกอบสักภาพน่าจะดีมาก จะ download smiley, ใช้ clipart, หรือจะใช้ภาพประกอบก็ได้ การมีภาพช่วยให้บันทึกน่าอ่านขึ้น // (4). ขอให้บล็อกของอาจารย์เป็นที่ชื่นชอบของคนหมู่มาก และเป็นฐานความรู้สำหรับประเทศต่อไปครับ...