ความเห็น 52559

เกษตรกรคนเก่ง : สมหมาย พลอาจ

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ขจิต

  • ขอบพระคุณมากครับที่สนใจ
  • หากไม่ทำนาก็นำแนวคิดนี้ไปเผยแพร่บอกต่อให้คนอื่นได้ปฏิบัติต่อก็ยังดีนะครับ