ความเห็น 525320

จดหมายถึงพ่อ ฉบับวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑

ครูรุ่ง ม่วงโตน
IP: xxx.149.25.241
เขียนเมื่อ 

         ได้อ่านข้อความอันเป็นความในใจของคน "รักชาติ"  จริงๆ  ของ ศน.อ้วน แล้วรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจมากที่ได้เป็นคนหนึ่งที่เคยร่วมงานกับท่าน     และขอชื่นชมในความห่วงใยที่มีต่อชาติบ้านเมือง  นับว่าท่านเป็นกำลังอันสำคัญที่มีคุณค่ามหาศาล    ที่ครูรุ่งเชื่อว่า ฟ้าดินคงรับทราบ ในความอาทรนี้  ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ    และ ขอร่วมสืบสานงานยิ่งใหญ่นี้ด้วยความเต็มใจยิ่ง

 

               คุณค่าคนวัดได้ในผลงาน       คนกล่าวขานแซ่ซร้องสรรเสริญ

          นี่แหละคนคุณภาพจักจำเริญ        ขอเทพช่วยเสริมส่งให้ได้ดี