ความเห็น 52525

Tax-- The rich get richer, the poor get poorer!!!!

เขียนเมื่อ 

     ยินดีค่ะ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้อย่างนี้มากเลยค่ะ รู้สึกว่าเราไม่ได้คิดอะไรคนเดียวและทุกคนก็สามารถให้ความรู้ในเรื่องที่เราไม่รู้ได้

     อีกประการหนึ่งเราไม่ได้อยู่บนโลกคนใบนี้เพียงคนเดียว ใน gotoknow ทำให้โลกทางวิชาการเล็กลงมาก ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน รวมทั้งด้านภาษาที่ปัจจัยแรกที่ทำให้มนุษย์เกิดปฏิสัมพันธ์และสื่อสารกันเข้าใจ...และภาษาอังกฤษก็เป็นสื่อการ ที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือหากได้มีความรู้จากหลายๆคนมาแสดงความเห็นว่าพวกเขาเข้าใจคำๆนี้ว่าอย่างไรตามประสบการณ์และความคิดเห็นต่างๆ

     ขอบคุณคุณขจิต...ที่เสนอความหมายเพิ่มเติม