ความเห็น 52453

...เมื่อคนเราเข้าวัด

k
IP: xxx.156.100.60
เขียนเมื่อ 

หลักการปฎิบัติเพื่อการดับและละสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูคิดว่ามีมานานแล้วครับ  พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็นำมาสั่งสอน วันนี้เราจึงมีแนวทางที่จะใช้เพื่อการดับทุกข์ที่เกิดกับชีวิตเราครับ  เข้าใจว่าหากเราคิดและเชื่อว่าทุกอย่างในโลกนี้ว่างเปล่า ความเชื่อนั้นจะนำพาเราสู่การปล่อยและว่างสิ่งต่างๆครับ  ขอแลกเปลี่ยนครับ