ความเห็น 52349

ตลาดนัดความรู้กรมอนามัย ... Shopping KM สไตล์ สบาย สบาย (6)

เขียนเมื่อ 

เยียมเลยครับ

 ได้ Tacit Knowledge แท้ๆเลยของท่านสิงห์ป่าสัก และ ท่านอาจารย์หมอนนทลี