ความเห็น 523

เรื่องเล่าการจัดการความรู้จังหวัดชุมพร

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.151.46.132
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ

               มีตัวอย่างเรื่องของการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการดูแล ป้ายสัญญานจราจรของแขวงการทางชุมพร  ที่มีหน่วยงานย่อยคือหมวดการทางได้ไปประยุกต์ใช้แล้วนำมาถ่ายทอดให้หมวดการทางอื่นๆ นำไปใช้ครับ  และมีอีกหลายตัวอย่าง  วันหลังจะนำมาถ่ายทอดเป็นขุมความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงครับ

                                                  ขอบคุณมากครับ

                                                  พรสกล  ณ ศรีโต

                                                  4/7/2548