ความเห็น 52285

เช้านี้ ปาท่องโก๋หรือขนมปังทาเนยดี

เขียนเมื่อ 
เรียน อาจารย์ขจิต... ตอบปัญหาในบล็อกของอาจารย์จันทรรัตน์เรื่อง (1). ควรสวดมนต์ก่อนนอนหรือไม่ (2). ควรนำพระพุทธรูปไว้ในห้องนอนหรือไม่ >>> ตอบคำถามแล้วที่นี่ >>> http://gotoknow.org/blog/bridge/40357