ความเห็น 52250

ความหมายของสารสนเทศ

ปอนอีโบล่า
IP: xxx.172.168.67
เขียนเมื่อ 

หมายหมายน้อยจัง