ความเห็น 522445

ถือป้ายง่ายกว่า...ไม่ต้องควง

เขียนเมื่อ 

น่ารักทั้งพ่อทั้งลูกนะคะ...