ความเห็น 52216

เกษตรกรคนเก่ง : สมหมาย พลอาจ

เขียนเมื่อ 
ผมชอบบันทึกนี้มากครับ    สมแล้วที่ได้รับรางวัลคุณกิจดีเด่น