ความเห็น 52197

คำพูดกระตุ้นความคิดจากเด็กชายไทยที่เรียนภาษาไทยเป็นทางการมาไม่ถึง 1 ปี

เขียนเมื่อ 

เรียน พี่โอ๋ครับ

ประสบการณ์เหล่านี้ มีคุณค่ามากครับ การที่พี่ได้สังเกตและใส่ใจนำมาเขียนถือว่าเกิดประโยชน์ในหลายๆกลุ่ม

ผมคิดว่ากระบวนการเรียนรู้ของเด็กมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต้องอาศัยการสังเกต

อย่างที่ผมเขียนบันทึกเมื่อวาน  นี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจครับ(ผ่านเรื่องเล่าจากครูครูคนหนึ่ง)