ความเห็น 52194

เกษตรกรคนเก่ง : สมหมาย พลอาจ

เขียนเมื่อ 

พี่สิงห์ป่าสัก

เรื่องของการส่งเสริมเกษตรที่ทวนกระแส เกษตรที่เป็นเกษตรทางเลือก อาจต้องใช้เวลา พี่วีรยุทธี่ทราบดีอยู่แล้ว

อยากยิ่งกว่าคือ การให้เกษตรกรหันไปใช้ปุ๋ยชีวภาพ ทำเกษตรปลอดสาร

ปัญหาที่แม่ฮ่องสอนก็มีมากมายครับ กลุ่มชาติพันธุ์ที่นี่ทำเกษตรเป็นอาชีพหลัก มีพื้ชเศรษฐกิจไม่กี่ตัวกลุ่มนี้ทำรายได้งามทีเดียวครับในหนึ่งปี

เคยมีความพยายามที่จะมีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เกษตรอินทรีย์ ปรากฏว่า ผลผลิตได้น้อย แมลงรบกวนเยอะ ชาวบ้านบอกว่า "ไม่ได้แล้ว" ทำอย่างนี้ตายแน่ๆ มันก็จริงของเขาครับถ้าในช่วงปรับเปลี่ยน

ที่แม่ฮ่องสอนเราก็เลยทำเป็นกลุ่มๆไป ส่วนมากเป็นงานวิจัย ทำดีแล้วขยายผล ปัจจุบันเรามีเครือข่ายเกษตรแม่ฮ่องสอนทำเรื่องนี้อยู่

เป็นงานวิจัยครับพี่ เรามีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การที่เราค่อยๆโต และสานเป็นเครือข่ายเกษตร ถือว่าเป็นจุดเริ่มที่น่าสนใจ

เรามีงานวิจัยที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์อยู่หลายๆโครงการ สิ่งสำคัญที่ผม เห็นคือ การพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็น และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องก็รณรงค์(เกษตร สาธารณสุข มหาดไทย กลาโหม ศึกษา)ร่วมด้วย ได้ผลที่น่าพอใจครับ

เรามีเวทีเกษตรจังหวัด ที่มีผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรจัดขึ้น และ สกว.เป็นผู้ดูแลเรื่องวิชาการ

นำมาแลกเปลี่ยนครับ