ความเห็น 521651

จดหมายถึงพ่อ ฉบับวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑

ขอบพระคุณครับที่นำเสนอข้อมูลจากต้นกล้าเล็กๆที่เติบโตมาเป็นครูของแผ่นดิน

มากมายด้วยสาระและรสชาดของชีวิตจริงๆครับ