ความเห็น 5198

สร้างบล็อกและเริ่มเขียนบันทึกอย่างไรดี

IP: xxx.7.131.234
เขียนเมื่อ 

ที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดสามารถทำได้ทั้งสิ้นคะ แต่ขึ้นอยู่กับนโยบายของทาง สคส. คะ

1) เรื่องเนื้อที่ของ Server และเนื้อที่ที่ให้บริการ Blogger แต่ละคนนั้นเพิ่มได้คะ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ในปัจจุบันนี้ ถูกลงอย่างมากและลดลงอย่างรวดเร็วคะ ดังนั้นเราไม่ต้องกังงลเรื่องเนื้อที่ทีจะไม่เพียงพอคะ เพียงแต่ทุกอย่างเป็นเรื่องของต้นทุนในการบริหารจัดการคะ ซึ่งก็แล้วแต่ทาง สคส. คะ แต่ในฐานะผู้ดูแลระบบ เราสามารถนำเสนอให้ทาง สคส. ทราบได้คะ เมื่อความจำเป็นมาถึงคะ

2) นโยบายล้างบล็อกไม่มีคะ ถ้าเจ้าของบล็อกไม่เขียน ก็ไม่เป็นไรคะ ก็ปล่อยไว้อย่างนั้นคะ บล็อกมากมายนะคะ ที่ไม่ได้ปรากฏในหน้าหลักของ GotoKnow.org เพราะเจ้าของบล็อกเขาต้องการให้เป็นบล็อกส่วนตัว คือ ไม่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของ GotoKnow.org แต่อย่างไรก็ยังก็ปรากฏบนอินเตอร์เน็ต เพียงแต่เจ้าของบล็อกต้องการจัดการเรื่องการเผยแพร่เองคะ ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากสำหรับ Blog hosting service ทุกระบบคะ ไม่ว่าจะเป็น Blogger, MySpace หรือที่ใดๆ ก็ตามคะ

3) เรื่องการขยายฐานอายุของเจ้าของบล็อกใน GotoKnow.org เป็นเรื่องระดับนโยบายคะ คือ GotoKnow.org มีเป้าหมายคือ เน้นการบันทึกความรู้เชิงปฏิบัติเพื่อการจัดการความรู้เชิงฝังลึกเพื่อสร้างคลังความรู้ของประเทศ การ Promote ของสคส. ในแต่ละที่ จึงเน้นไปที่กลุ่มคนที่มี Expertise คะ ดังนั้น ผู้ที่มาเขียนก็จะเป็นคนลักษณะนี้คะ ซึ่งย่อมมีอายุพอสมควรตามประสบการณ์คะ แต่หากอยากได้บล็อกทั่วๆ ไป สคส. หรือองค์กรใดก็สามารถทำได้คะ เพียงแค่เอาระบบ MemeExpress ซึ่งเป็น Open-source ซึ่งเราใช้ run GotoKnow.org ไปลง ก็เท่านั้นคะ