ความเห็น 51952

การสัมมนาระดับชาติครั้งที่3 เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

mom
IP: xxx.156.31.120
เขียนเมื่อ 
คุณศิริรัตน์ (งานภูมิคุ้มกันฯ)ก็แจ้งความจำนงไว้ด้วยนะคะ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญของบำราศฯ ในโอกาสต่อไปค่ะ