ความเห็น 519199

พาน้องสบายไปทำความดี...ในวันเด็ก

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับคุณหมอค่ะ การทำความดีเราสามารถทำได้ในรพ.ของเรา

ที่หนองม่วงไข่ก็มีการทำแบบนี้เหมือนกัน ต้นเดือนม.คนี้ ก็มอบกล่องสุขภาพให้คนไข้กลุ่มสูงอายุ

อยากเชิญชวนทุกๆท่านว่ามีของเหลือใช้มาฝากไว้ที่รพ ก็ดีเหมือนกัน