ความเห็น 519013

พาน้องสบายไปทำความดี...ในวันเด็ก

IP: xxx.24.53.185
เขียนเมื่อ 

                                   20 ปาฏิหาริย์แห่งการให้

ฉบับตรวจทานแล้ว

1.ให้... เวลา...แก่คนที่ขาด

2.ให้...ความรัก...แก่คนในครอบครัว

3.ให้...ความกตัญญู...แก่บุพการี

4.ให้...ความรับผิดชอบ...แก่การทำงาน

5.ให้...อภัย...แก่คนที่หลงผิด

6.ให้...ความรู้...แก่ผู้ที่ยังเขลา

7.ให้...ทาน...แก่คนที่ยังขัดสน

8.ให้...อนาคต...ที่ดีแก่คนรุ่นหลัง

9.ให้...มิตรภาพ...แก่คนทั้งโลก

10.ให้...ความทุ่มเท...แก่องค์กรที่คนสังกัด

11.ให้...ความจริงใจ...แก่สัมพันธภาพ

12.ให้...ความซื่อสัตย์...แก่การทำราชการ

13.ให้...ความเสียสละ...แก่ประเทศชาติ

14.ให้...ความยินดี...แก่ผู้ประสบความสำเร็จ

15.ให้...ความปล่อยวาง...แก่ความสุดวิสัย

16.ให้...ความเป็นธรรม...แก่ผู้ถูกกลั่นแกล้ง

17.ให้...มรรคา...แก่ผู้ที่ยังหลงทาง

18.ให้...ที่พึ่งทางใจ....แก่ผู้สับสน

19.ให้...อิสรภาพ...แก่ผู้ถูกกิเลศครอบงำ

20.ให้...โอกาสแก่....ตนเองได้ลิ้มรสสัจธรรม

ทั้งหมดนี้มอบให้ Blogger ทุกท่านค่ะ จาก...คุณแม่น้องสบาย