ความเห็น 51888

เช้านี้ ปาท่องโก๋หรือขนมปังทาเนยดี

เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณคุณ Phoenix... เรื่องการเรียก "อาจารย์" นี่ บางทีในชุมชน Go2Know เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เราเรียนอะไรจากใครก็ได้ // อย่างผมนี่ไม่ใช่อาจารย์ เป็นคนทำงานธรรมดา เป็นนักเรียนวัด(วัดท่ามะโอ > เพิ่งเริ่มเรียนบาลี + พระอภิธรรม) และเป็นนักศึกษา(อาภิธัมโชติกะวิทยาลัย สาขาวัดท่ามะโอ) // พม่าเขามีธรรมเนียมดีอย่างหนึ่ง คือ เรียกคนอื่นว่า "สะหย่า(ผู้ชาย)" หรือ "สะหย่ามะ(ผู้หญิง)" แปลว่า ผู้เข้าถึงความเจริญ หรือผู้เจริญไว้ก่อน จะได้ปลอดภัย // คำว่า "สะหย่ามะ" = สยาม... อาจจะมาจากชื่อเก่าประเทศไทยก็ได้ครับ // เวลาเข้ามาใน Go2Know นี่... คนส่วนใหญ่จะมองคนอื่นเป็นอาจารย์ไว้ก่อนครับ ไม่ได้ถือตามอายุ วิชาชีพ หรือตำแหน่งวิชาการ ทว่า... เราถือว่า ตัวเราเป็นนักเรียน เข้ามาเรียนจากคนอื่น... // ขอขอบคุณครับ