ความเห็น 51801

คำพูดกระตุ้นความคิดจากเด็กชายไทยที่เรียนภาษาไทยเป็นทางการมาไม่ถึง 1 ปี

เขียนเมื่อ 
      ต้องช่วยกันทั้งผู้ปกครองและครูครับ .. ปัญหาสำคัญอยู่ที่ วัฒนธรรม ความเชื่อ ในสังคมไทย ที่ปลูกฝังให้ เชื่อ และ ฟัง ที่จริงก็คือ ให้ ฟัง แล้ว เชื่อ นั่นเอง มีร่องรอยหลายอย่าง เช่น "เดินตามผู้ใหญ่ หมาไม่กัด" คนดีคือคนที่ "ว่านอนสอนง่าย"  คิดทำอะไรนอกกรอบก็กลายเป็นเรื่องประหลาดไป 
      เรื่องน่าหนักใจที่สุดก็คือ ทำอย่างไรจึงจะเปิดใจ พ่อ-แม่ และ ครู ให้เกิดความเชื่อ และศรัทธาในการให้โอกาสเด็กได้คิด และแสดงความเป็นตัวเขาออกมามากๆ   เห็นความงดงามของความหลากหลายในความคิดและการกระทำอย่างสร้างสรรค์ของเด็กๆ  เรียกว่าต้องปฏิรูป-ปฏิวัติ วัฒนธรรมในส่วนนี้ให้ได้ ทางหนึ่งก็คือ ช่วยกันพูด  ช่วยกันเขียน และจะเป็นพลังที่สำคัญมากหากสื่อมวลชนทุกแขนงจะมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคม เรื่องการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธี