ความเห็น


ผมขอเพิ่มเติมความคิดเห็นดังนี้ครับ

 "พลังของชาติ" ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรโดยตรงแล้ว สิ่งที่อยู่ก่อนหน้านั้น คือ พลังปัญญา เป็นพลังของความรู้ที่ผ่านระบบการศึกษาไม่ว่ารูปแบบใด(นอก-ในระบบ) รวมถึง ภูมิปัญญาอันเป็นความรู้ที่สืบทอด เป็นศักยภาพของกลุ่มชน

ตัวชี้วัดพลังอำนาจของชาติ ผมมองปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติมดังนี้ครับ

  • พลังของความรู้ ปัญญาของชาติ
  • พลังของจิตสำนึกที่ดี (จงรักภักดี มีความรักชาติ รักสถาบัน)
  • พลังของพลเมืองที่มีคุณภาพ (จริงๆรวมสองประเด็นข้างบนด้วย)

และ การให้ความสำคัญกับ "ความมั่นคง" ที่ฉลาด รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก โดยเฉพาะทหารที่ควรห่างออกจากการเมืองครับ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี