ความเห็น 517787

ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

เขียนเมื่อ 

มาขอบคุณพี่ และสวัสดีปีใหม่ค่ะ 

พี่เป็นท่านหนึ่ง ที่อยากพบตัวจริงมากๆ หลังจากที่ได้พบหลายท่านมาแล้ว เมื่อ สองถึงสามเดือนที่ผ่านมา

การที่ท่านใดฝักใฝ่ในสิ่งดีงาม ถือว่าท่านนั้นต้องมีบุญบารมีเก่านำพาให้เดินไปในทางที่ดี และสั่งสมบุญบารมีต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ 

โชคดี สุขี สวัสดีปีใหม่ค่ะ