ความเห็น 517452

หลงเสน่ห์..เมืองสามหมอก

แผ่นดิน
เขียนเมื่อ 

ขอโทษทีครับ.....  ขอแก้ไขคำผิด

เหมือนผ่านพบดินแดนในฝัน
สงบ,...เงียบงัน  มีความสุข
แดดอ่อนอุ่น,  ละมุนละไม - คลายความทุกข์
ชีวิตถูกปลุกด้วยธรรมชาติสะอาดงาม....